Moshi

Goldstar Paints Tanzania Ltd.
Moshi Depot, P.O. Box 313
PLOT NO 157/158 BLOCK B SECTION 1, RENGUA ROAD,
MOSHI, Tanzania
Tel/Fax: +255 27 2752351
VRN# 10-00075-T, TIN# 100-102-870

You are here: Contact Us Moshi